فلورین، دیاتومیت، سنگ آهک و معدن خاکستر سودا در کنیا