که در آن به خرید آسیابهای بادی به عمل خرد کردن یا اسیاب کردن آکاژو به دست اورید