پیش امکان سنجی مطالعه الگو استخراج از معادن آفریقای جنوبی