استخراج از معادن سنگ آهن است که مگنتیت هماتیت بهتر